ثبت نام كاربر ورود به سايت

!اطلاعات شما در بهار شکوفا می شود

 جستجو

 نرم افزار نگهداری و تعمیرات (PM)
 

امكـانـات و قـابليتهـاي گـزارشــات :

* برخورداري از نظام گزارشات زنجيره اي در سطوح مختلف اطلاعات هر يك از اموال (زير مجموعه هاي هر يك از اموال ).

* پردازش اطلاعات شناسنامه دستگاهها و تجهيزات ( تصويري / آماري ) .

* پردازش اطلاعات شناسنامه لوازم و تجهيزات يدكي .

* پردازش اطلاعات برنامه هاي پيشگيرانه با زمانبندي هاي مشخص .

* پردازش اطلاعات نتايج اقدامات پيشگيرانه با زمانبندي هاي مربوطه .

* پردازش اطلاعات و سوابق تعميرات پيش بيني نشده و علل آن .

* پردازش اطلاعات و سوابق توقفات دستگاهها و تجهيزات و علل آن .

* پردازش اطلاعات و سوابق كاري گروه هاي كاري تعميراتي .

* پردازش اطلاعات و سوابق بازسازي قطعات و تجهيزات يدكي .

* پردازش اطلاعات و سوابق تقويم ساليانه كاري .

 

امكـانـات و قـابليتهـاي ارتبـاطي :

* قابليت دريافت اطلاعات بصورت كاملاً مكانيزه از نرم افزارهاي : ( انبار- اموال و حسابداري اموال )

* قابليت انتقال اطلاعات بصورت كاملاً مكانيزه به نرم افزار ( حسابداري صنعتي )

 

امكـانـات و قــابليتهاي پـايـه و عمليـات :

*  قابليت معرفي ساختار كدينگ اموال با هر تركيب و با كاراكترهاي دلخواه كاربران . 

* قابليت تجزيه هر يك از اموال در طبقات مختلف و زير مجموعه هاي مورد نظر تا 22 كاراكتر و در سطوح مورد نظر كاربران .   

* قابليت معرفي لوازم و تجهيزات يدكي و اطلاعات آن در هر يك از سطوح ياد شده .

* قابليت معرفي اطلاعات شناسنامه هاي اموال .

* قابليت معرفي تصويري اموال ، اجزاء و قطعات آنها .

* قابليت معرفي محل استقرار اموال  .

* قابليت معرفي انواع انرژي مورد نياز اموال .

* قابليت معرفي گروه هاي مختلف كاري تعميراتي و معرفي پرسنل هر گروه .

* قابليت معرفي و طبقه بندي علل توقفات و تعميرات .

* قابليت معرفي اولويت بندي تعميرات براي توقفات و تعميرات پيش بيني نشده .

* قابليت معرفي تقويم كاري ساليانه .

* قابليت معرفي برنامه هاي پيشگيرانه و تهيه فرمها و دستور كارهاي مربوطه .

* قابليت معرفي علل تعميرات پيش بيني نشده و اطلاعات مربوط به آن .

* قابليت معرفي كدينگ اشخاص مختلف ( منجمله تأمين كنندگان اقلام ورودي ) .

* قابليت صدور كليه فرمهاي مورد نياز  نگهداري و تعميرات  .

 

 

 

امكـانـات و قـابليتهـاي گـزارشــات :

* برخورداري از نظام گزارشات زنجيره اي در سطوح مختلف اطلاعات هر يك از اموال (زير مجموعه هاي هر يك از اموال ).

* پردازش اطلاعات شناسنامه دستگاهها و تجهيزات ( تصويري / آماري ) .

* پردازش اطلاعات شناسنامه لوازم و تجهيزات يدكي .

* پردازش اطلاعات برنامه هاي پيشگيرانه با زمانبندي هاي مشخص .

* پردازش اطلاعات نتايج اقدامات پيشگيرانه با زمانبندي هاي مربوطه .

* پردازش اطلاعات و سوابق تعميرات پيش بيني نشده و علل آن .

* پردازش اطلاعات و سوابق توقفات دستگاهها و تجهيزات و علل آن .

* پردازش اطلاعات و سوابق كاري گروه هاي كاري تعميراتي .

* پردازش اطلاعات و سوابق بازسازي قطعات و تجهيزات يدكي .

* پردازش اطلاعات و سوابق تقويم ساليانه كاري .

 

امكـانـات و قـابليتهـاي ارتبـاطي :

* قابليت دريافت اطلاعات بصورت كاملاً مكانيزه از نرم افزارهاي : ( انبار- اموال و حسابداري اموال )

* قابليت انتقال اطلاعات بصورت كاملاً مكانيزه به نرم افزار ( حسابداري صنعتي )

 

امكـانـات و قــابليتهاي پـايـه و عمليـات :

*  قابليت معرفي ساختار كدينگ اموال با هر تركيب و با كاراكترهاي دلخواه كاربران . 

* قابليت تجزيه هر يك از اموال در طبقات مختلف و زير مجموعه هاي مورد نظر تا 22 كاراكتر و در سطوح مورد نظر كاربران .   

* قابليت معرفي لوازم و تجهيزات يدكي و اطلاعات آن در هر يك از سطوح ياد شده .

* قابليت معرفي اطلاعات شناسنامه هاي اموال .

* قابليت معرفي تصويري اموال ، اجزاء و قطعات آنها .

* قابليت معرفي محل استقرار اموال  .

* قابليت معرفي انواع انرژي مورد نياز اموال .

* قابليت معرفي گروه هاي مختلف كاري تعميراتي و معرفي پرسنل هر گروه .

* قابليت معرفي و طبقه بندي علل توقفات و تعميرات .

* قابليت معرفي اولويت بندي تعميرات براي توقفات و تعميرات پيش بيني نشده .

* قابليت معرفي تقويم كاري ساليانه .

* قابليت معرفي برنامه هاي پيشگيرانه و تهيه فرمها و دستور كارهاي مربوطه .

* قابليت معرفي علل تعميرات پيش بيني نشده و اطلاعات مربوط به آن .

* قابليت معرفي كدينگ اشخاص مختلف ( منجمله تأمين كنندگان اقلام ورودي ) .

* قابليت صدور كليه فرمهاي مورد نياز  نگهداري و تعميرات  .

 

 

 

 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت بهار محاسب می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر